Veelzijdig Bleekmiddel SA8™

Bestelnummer: 110481
Inhoud: 1 kg
Hoeveelheid:

  Versterk de waskracht van uw gewone waspoeder met dit veelzijdige poeder met zuurstofbleek, dat vlekken verwijdert, de witte was helderder en de bonte was schoon maakt (behalve zijde en wol). Doet het uitstekend als inweekmiddel en kan veilig gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen, om vlekken te verwijderen uit mokken en theepotten en om diverse oppervlakken en tegels te reinigen.

  • SA8™ Veelzijdig bleekmiddel is een krachtige waskrachtversterker die zelfs de lastigste vlekken verwijdert.
  • Het is mild voor kleuren, want het bevat zuurstofbleek in plaats van een chloorbleekmiddel.
  • Het werkt op alle temperaturen van 20° tot 90°C.
  • Bij gebruik als inweekmiddel zeer effectief op lastige vlekken.
  • Het verwijdert hardnekkige thee- en koffievlekken uit mokken en potten en is een prima allesreiniger.
  • Met 99,5% werkzame bestanddelen, dus geconcentreerd en zuinig in gebruik.
  • SA8 Veelzijdig bleekmiddel bevat geen fosfaten, chloor, kleurstoffen, EDTA of NTA, en is biologisch afbreekbaar.

  Naam ingrediënt CAS-nr. Gangbare benaming
  Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Zuurstofbleek
  Sodium Carbonate 497-19-8 Kristalsoda
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Niet-ionische oppervlakteactieve stof
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Geurstof
  • Als waskrachtversterker: 10 ml toevoegen aan elke lading wasgoed. Voor het beste resultaat wassen op 60°C of hoger.
  • Als inweekmiddel: 5 ml toevoegen aan 2 liter heet water. 30 minuten of langer inweken, vervolgens wassen zoals gebruikelijk.\
  • Voor het schoonmaken van aardewerk, de thee- of koffiepot vullen met kokend water en 5 ml Veelzijdig bleekmiddel toevoegen. Minimaal een uur laten inwerken. Dan de pot legen en goed omspoelen.
  • Als allesreiniger: voor het schoonmaken van aanrechten, keramische tegels, gootstenen, droog poeder over het oppervlak strooien en boenen met een vochtige doek of spons. Vervolgens afspoelen.

  Let op:

  • Niet gebruiken op wollen of zijden kledingstukken.
  • Niet gebruiken in combinatie met chloorbleekmiddel.

  GEVAAR. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden. NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Niet op koper of aluminium gebruiken.