Ingangsdatum: 1 december 2023

Privacy-/cookieverklaring voor bezoekers van de Amway-website

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Amway International Inc. (“AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, Verenigde Staten), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Duitsland), en uw lokale vestiging (Amway Nederland Ltd., Celsiusweg 18, 5928 PR Venlo) (samen aangeduid met “Amway” of “we” of “wij” of “ons”) de persoonsgegevens gebruiken die we van de bezoekers (“Bezoekers” of “u”) van deze website (“Website”) verzamelen of ontvangen. Hierin staat hoe we uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen, welke soorten persoonsgegevens we verwerken, hoe we deze gegevens gebruiken, verspreiden en beschermen, hoelang we deze gegevens bewaren, wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons kunt opnemen naar aanleiding van ons privacybeleid. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Bent u een Amway Business Owner ("ABO")? Lees dan onze Privacyverklaring voor ABO's. Deze kunt u inzien wanneer u zich op de Website aanmeldt als ABO. Hierin vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u als ABO op de Website bent aangemeld. Bent u een geregistreerde klant? Lees dan onze Privacyverklaring voor geregistreerde klanten. Deze kunt u inzien wanneer u zich op de Website aanmeldt als Klant. Hierin vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u als Klant op de Website bent aangemeld.

Hoe wij persoonsgegevens van u verzamelen en ontvangen

Wanneer we u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, vermelden we of het verstrekken van die persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of dat het een noodzakelijke vereiste is om een contract aan te gaan en/of mogelijk te maken. Ook vermelden we of u verplicht bent om die persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet-verstrekken van die persoonsgegevens kan hebben.

Amway verzamelt en ontvangt persoonsgegevens van Bezoekers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

U neemt contact met ons op. Wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende communicatiekanalen die worden aangeboden op de contactpagina van de Website ("Neem contact met ons op"), verzamelen wij persoonsgegevens en andere informatie die u verstrekt. Dit kunnen e-mailadressen, telefoonnummers of online formulieren van Amway zijn.

Cookies. We gebruiken ook cookies of vergelijkbare technologieën om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de Website wanneer u de Website opent, bekijkt en gebruikt. Een cookie is een gegevensbestand dat op een computer of mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer deze worden gebruikt om websites te bezoeken. Wij stellen derden niet in staat om cookies op uw apparaat te plaatsen. Zolang u niet inlogt bij onze diensten, blijven uw gegevens anoniem en kunnen wij de verstrekte informatie niet met u in verband brengen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we gebruiken en waarom.

 • De volgende cookie is noodzakelijk voor het functioneren van onze website.
Naam Duur Doel
SS-SERVER-ID Sessie Om load balancing mogelijk te maken
JSESSIONID Sessie Deze cookie volgt het technische sessieverloop.
isMarketingCookiesAccepted 1 jaar Om informatie op te slaan over het accepteren van cookies
isCookieConsentAccepted 1 jaar Om informatie op te slaan over het accepteren van cookies
isAnalyticsCookiesAccepted 1 jaar Om informatie op te slaan over het accepteren van cookies
isInstagramCookiesAccepted 1 jaar Om informatie op te slaan over het accepteren van cookies
acceptedPrivacyPolicyVersion 1 jaar Om de versie van het huidige privacybeleid op te slaan
product_sort 11 jaar, 5 maanden Om informatie op te slaan over sorteren
grid_product_layout 11 jaar, 5 maanden Om informatie op te slaan over de productlay-out
acceleratorSecureGUID Sessie Om beveiligingsmechanismen in te schakelen (om te controleren of de sessie is verlopen of niet)
 • De volgende cookies zijn noodzakelijk om statistische gegevens te verzamelen en het functioneren van de website te analyseren.
Naam Duur Doel
dtCookie Sessie Om meerdere aanvragen te volgen
dtLatC Sessie Om latentie te meten met het oog op serverprestaties
dtPC Sessie Om de juiste eindpunten voor de overdracht van webbakens te identificeren;
bevat de sessie-ID voor correlatie.
dtSa Sessie Tussenopslag voor acties die de hele pagina bestrijken
rxVisitor Sessie Bezoeker-ID voor het correleren van sessies
rxvt Sessie Time-out van sessie
 • De volgende cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, voor diensten die wij gebruiken, namelijk: Tealium, Qualtrics survey, Heap Analytics, Lucky Orange, Microsoft Clarity;
Naam Duur Doel
_hp2_id.* 1 jaar 1 maand Gebruikerscookie (slaat gebruikers-ID, identiteit en andere ID's op)
_hp2_props.* 1 jaar 1 maand Cookie voor eigenschappen van gebeurtenissen (slaat de eigenschappen op die zijn ingesteld door
addEventProperties API)
_hp2_ses_props.* 30 min. Cookie voor sessie-eigenschappen (slaat tijdstempel en cookiedomein/-pad op).
utag_main 1 jaar Slaat een tijdstempel op van het begin van uw bezoek aan onze website, het aantal pagina's dat u heeft
weergegeven, hoe vaak u onze website heeft bezocht en een unieke ID
QSI_SI__intercept 3 maanden Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden of we de interceptie bij meerdere bezoeken van dezelfde
gebruiker moeten weergeven
QST 6 maanden Permanente cookie om meerdere reacties te voorkomen
QSI_HistorySession Sessie Deze cookie wordt geassocieerd met Qualtrics en geeft inzicht in hoe tevreden de gebruiker is met het
voltooien van de registratie of het afrekenen
__exponea_etc__ 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt voor het beheren van klantgegevens en het analyseren van klantgedrag
__exponea_time*__ 1 uur Deze cookie wordt gebruikt om het begin en einde van websessies te volgen
xnpe_* 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt voor het beheren van klantgegevens en het analyseren van klantgedrag
fpestid 8 maanden Deze cookie wordt gebruikt om individuele apparaten of gebruikers te identificeren en te volgen op basis
van verschillende apparaatkenmerken zoals browsertype, besturingssysteem, schermresolutie en andere
hardware- en softwaregegevens
clck 1 jaar Deze cookie behoudt de Clarity-gebruikers-ID en -voorkeuren die uniek zijn voor de site om die aan
dezelfde gebruikers-ID toe te wijzen.
clsk 1 dag Deze cookie wordt gebruikt om meerdere paginaweergaven door een gebruiker in één Clarity-sessie
op te nemen.
MUID 1 jaar 1 maand Deze cookies worden gebruikt voor advertenties, siteanalyses en andere functionele doeleinden.
_cc_id 9 maanden Deze cookie is gekoppeld aan de ClickCease-service, een tool die bedrijven helpt klikfraude in online
reclamecampagnes tegen te gaan, met name in pay-per-click-reclame (PPC)
 • De volgende cookies worden gebruikt om de inhoud van de website te delen via sociale media.
Naam Duur Doel
__stid 11 maanden Deze cookies zijn gekoppeld aan de ShareThis-widget
voor delen op sociale media en worden vaak in
websites opgenomen om bezoekers in staat te stellen
inhoud te delen op diverse platforms voor netwerken
en delen
_ga 1 jaar
_conv_* 5 maanden
ajs_user_id 11 maanden
ajs_anonymous_id 11 maanden
osano_consentmanager_* 11 maanden
_fbp 2 maanden
pxcelBcnLcy Sessie
pxcelPage_default_* 1 maand
_zitok 1 jaar 3 maanden
_ga_* 1 jaar 3 maanden
__stidv 11 maanden
 • De volgende cookie wordt gebruikt ter bescherming tegen spam en misbruik.
Naam Duur Doel
_GRECAPTCHA 6 maanden Spambeveiliging van Google die websites helpt
beschermen tegen spam en misbruik. Kan verkeer
analyseren (dat mogelijk persoonlijke gegevens van
gebruikers bevat) om dat deel van het verkeer dat
wordt herkend als bots of spam te filteren en te
voorkomen dat geautomatiseerde software de website
misbruikt.

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. (Kijk bijvoorbeeld in de “Voorkeuren” of “Internetopties” van uw browserprogramma.) Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige functies op de Website niet goed werken. Nadere informatie over het beheren of verwijderen van cookies vindt u op http://www.aboutcookies.com/.

Soorten persoonsgegevens die we verwerken

Via de cookies vermeld onder "Hoe wij persoonsgegevens van u verzamelen of ontvangen" verzamelen we informatie met betrekking tot uw Websitegebruik, IP-adressen, browsertype en besturingssysteem.

Wanneer u met ons communiceert via verschillende communicatiekanalen, verzamelen we daarnaast uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. U kunt vrijwillig ook andere persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op uw vragen of opmerkingen. We raden u echter aan om niet meer persoonsgegevens over uzelf te verstrekken dan wij nodig hebben om een passend antwoord op uw vragen of opmerkingen te kunnen geven.

Overige persoonsgegevens mogen we uitsluitend onder uitzonderlijke omstandigheden verwerken. Wanneer we andere typen persoonsgegevens over u moeten verwerken, zullen we ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de verwerking van die persoonsgegevens en dat er een geldige juridische reden is om dit te doen (bijv. met uw toestemming).Hoe we de persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is:

(i)    Voor de uitvoering van een overeenkomst met ons, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat.

(ii)  Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals:

 • voldoen aan wetten die ons verplichten om gegevens te bewaren; en
 • voldoen aan andere wetten die voor ons kunnen gelden.

(iii)    Ten behoeve van onze legitieme belangen, zoals:  

 • om te reageren op uw vragen of opmerkingen;
 • om met u te communiceren;
 • om onze producten, zakelijke activiteiten en diensten in werking te stellen, te evalueren en te verbeteren door, onder meer:
  • uw gebruik van onze diensten te volgen en analyseren;
  • de-identificatie van uw persoonsgegevens, zodat we deze kunnen analyseren zonder dat ze te herleiden zijn naar uw persoon; en
  • onze diensten te verbeteren;
 • om u, ons, en anderen te beschermen tegen fraude, ongeautoriseerde transacties, claims en andere risico's en deze te voorkomen; en
 • om te zorgen dat het bedrijfsbeleid en de industrienormen worden nageleefd; en
 • om persoonsgegevens te verwerken voor interne administratieve doeleinden.


Hoe wij persoonsgegevens delen

Amway zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen. We delen uw persoonsgegevens als gezamenlijk verantwoordelijken met elkaar en met:

 • verwante ondernemingen, die wereldwijd actief zijn in de directe verkoop onder de bedrijfsnaam Amway, wanneer het voor Amway in alle redelijkheid noodzakelijk of wenselijk is om daar persoonsgegevens aan te verstrekken;
 • aanbieders van infrastructuur-, platform- of software-as-a-service-oplossingen, softwareontwikkelingsdiensten, onderhoudsdiensten voor informatiesystemen, documentbeheerdiensten of marketingdiensten;
 • overheidsinstanties of derden, indien wettelijk vereist of toegestaan, of in alle redelijkheid noodzakelijk om de rechten, wettelijke belangen, eigendom of veiligheid van u, anderen of onszelf te beschermen.


Internationale gegevensoverdracht

We dragen de persoonsgegevens die we over u verzamelen over aan entiteiten binnen de Amway-organisatie, evenals aan externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken. Sommige van die ondernemingen en dienstverleners kunnen zich bevinden in andere landen dan het land waaruit de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn. De wet- en regelgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin u de persoonsgegevens oorspronkelijk heeft verstrekt. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar andere landen sturen, dragen wij zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring en het toepasselijk recht.

Voor persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte ("EER") die worden doorgegeven aan landen die door de Europese Commissie niet zijn erkend als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming, hebben we contractuele beschermingen ingesteld (op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER) of vertrouwen we op een gelijkwaardige wettelijke constructie om te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Wilt u meer weten over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze buiten de EER worden doorgegeven (inclusief hoe u een kopie kunt verkrijgen of deze veiligheidsmaatregelen kunt raadplegen)? Neem dan contact met ons op via PrivacyOffice@amway.com.


Hoe wij persoonsgegevens beschermen  

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen onbedoelde, illegale, of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik.


Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegeven zo lang als nodig is om het doel waarvoor we ze hebben verzameld te bereiken (zie hierboven onder "Hoe we de verzamelde persoonsgegevens gebruiken"), tenzij de wet anders voorschrijft of toestaat. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, als u vragen heeft over de manier waarop wij gegevens bewaren.


Links naar andere websites

De Website kan links naar andere websites van derde partijen bevatten, met andere informatie en privacygebruiken dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of privacygebruiken van deze derde partijen. We adviseren u de privacyverklaringen van websites van derden te lezen alvorens deze websites te gebruiken, of op of via deze websites persoonsgegevens of andere informatie te verstrekken.


Herziening van deze Privacyverklaring

Amway kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij wijzigingen van betekenis aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen wij dit bekendmaken op de betreffende Amway websites, in officiële publicaties van Amway of via andere geschikte communicatiekanalen. Alle wijzigingen zullen gelden vanaf het moment van publicatie, tenzij in de kennisgeving anders staat vermeld.


Uw rechten

Onder voorbehoud van de relevante wettelijke bepalingen, heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:


Het recht op inzage

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, inzage in de persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens bij ons op te vragen.


Het recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te vragen om rectificatie van uw persoonsgegevens, wanneer u denkt dat deze onjuist zijn. U heeft ook het recht om ons te vragen gegevens aan te vullen, wanneer u denkt dat deze incompleet zijn. Dit recht is altijd van toepassing.


Het recht om gegevens te laten wissen

Dit wordt ook wel het "recht om te worden vergeten" genoemd. Het betekent eenvoudig dat u ons kunt verzoeken uw gegevens te wissen of verwijderen, wanneer er voor ons geen dringende reden is om die gegevens nog langer te gebruiken. Dit is geen algemeen recht om gegevens te laten wissen; er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren.


Het recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


Het recht op gegevensportabiliteit

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. U heeft het recht om ons te vragen om de gegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere organisatie of aan uzelf.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.


Het recht om bezwaar te maken

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen legitieme belangen, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Wanneer u bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking, tenzij we zwaarwegende en legitieme redenen hebben om uw gegevens te blijven gebruiken.

Wilt u meer weten over deze rechten? Neem dan contact met ons op via PrivacyOffice@amway.com.


Het recht om een klacht in te dienen

Maakt u zich zorgen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of deze verwerken? Neem dan contact op met onze Privacy Office (contactgegevens hieronder). Deze zal de kwestie onderzoeken en aan u rapporteren. Als u na onze reactie nog steeds niet tevreden bent, heeft u, afhankelijk van de wetgeving van het land waar u woont of werkt, mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.


Hoe contact met ons op te nemen

Heeft u vragen over deze Privacyverklaring? Wilt u de persoonsgegevens die wij van u hebben bijwerken? Of wilt u uw rechten op gegevensbescherming uitoefenen? Dan kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging via het contactformulier of met onze Privacy Office per e-mail (PrivacyOffice@amway.com). 

Toestemming intrekken

Waar we uw toestemming hebben gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment uw toestemming te herroepen. Dit heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming voor diens herroeping.

Herzie uw toestemmingen